Español|Galego

O Colexio Ludy, seguindo as instrucións e medidas do 13 de marzo de 2020 en relación á situación de alarma por mor do COVID-19, decide ampliar e reforzar os contidos do alumnado a través dos seguintes enderezos ubicados no blog LUDYVIRTUAL


Educación Infantil
Infantil 3 anos Infantil 4 anos Infantil 5 anos1º 2º e 3º de Primaria4º 5º e 6º de Primaria