Español|Galego

Equipo COVID do Ludy

Ludy COVID
  • Coordinadora

    ◦ Raquel Pérez Rey.

  • Compoñentes

    ◦ Gabriela Fernández López. Encargada da xestión do material.

    ◦ Soledad Barroso Gómez. Responsable da xestión do acompañamento do alumnado con sintomatoloxía.

    ◦Xil López Sánchez. Suplente.


  Xustificación

Ao abeiro do Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de Ensino non Universitario de Galicia do 22 de xullo de 2020 para o curso 2020-2021 e das Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico do 31 de agosto de 2020.

PROTOCOLO COVID
11/09/2020
1 2