Español|Galego

Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Ludy Dinamización
 • Coordinador

  Xil López Sánchez.

 • Compoñentes

  Manuel Bouza Faraldo
  Raquel Pérez Rey
  Soledad Barroso Gómez
  Miguel Castro Serantes
  Elena Ramos Breijo


  Xustificación

Ao abeiro do decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia e do decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, no noso colexio hai un equipo que traballa pola normalización e dinamización da nosa lingua en todos os ámbitos da nosa comunidade escolar.

Vendima 2018
30/09/2018
Lingua Arahuaca
22/04/2018
1 2