Español|Galego

Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Ludy Dinamización
  • Coordinador

    Manuel Bouza Faraldo.

  • Compoñentes

    Raquel Pérez Rey
    Xil López Sánchez
    Elena Ramos Breijo


  COVID-19

Ao abeiro do decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia e do decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, no noso colexio hai un equipo que traballa pola normalización e dinamización da nosa lingua en todos os ámbitos da nosa comunidade escolar.

Vendima 2018
30/09/2018
Lingua Arahuaca
22/04/2018
1 2 3