Español|Galego

O que un nen@ precisa non son grandes respostas ou regalos marabillosos...
senon un corazón que @s escoite, unha voz que @s guíe e alguén que os anime a seguir.


EIWEB