Español|Galego

Instalacións

  • Aula de 1 a 2 anos
  • Aula de 2 a 3 anos
  • Área de descanso e soño
  • Área de hixiene
  • Ampla zona de lecer e xogo cuberta
  • Área de psicomotricidade evolutiva e educativa
  • Aula de usos múltiples e comedor
  • Centro adaptado para discapacitados

Ademáis, contamos con acceso ao ximnasio e salón de actos do Colexio Ludy para diferentes actividades: Contacontos, educación vial, proxecións e espectáculos.