Español|Galego

A Escola Infantil Ludy abreu as suas portas por primeira vez no ano 1969, sendo unha das escolas pioneiras da educación infantil na comarca de Ferrolterra.

Actualmente somos unha Esola Infantil de Obra Social, subvencionada pola Xunta de Galicia.

O Noso principal obxectivo é o desenrolo integral do neno e nena en todolos seus niveis: motor, cognitivo, social e emocional.

Con este fin, ofrecemos un ambiente adaptado, acolledor e familiar, cubrindo todas as suas necesidades de saúde, autonomía, cariño e fantasía, sempre respetando as suas características individuais.

O persoal do centro está composto por un grupo de profesionais especialistas en educación infantil en constante renovación pedagóxica para atender as demandas dos nenos e nenas según a sociedade, así o vai esixindo.

A participación coa familia é fundamental, existindo unha comunicación fluída entre familia e escola que permite criterios comúns e pautas homoxéneas de actuación