Español|Galego
Conciliación da vida laboral e familiar
Conciliación da vida laboral e familiar

O ritmo de vida actual fai máis necesaria a oferta de servizos complementarios á propia actividade educativa.

O colexio Ludy ofrece un servizo de atención ao alumnado de 7:30 a 16:00, destinado a familias que por motivos laborais precisan que os seus fillos e fillas permanezan atendid@s antes e despois da xornada escolar.

Este servizo poderase utilizar de maneira continua ou discontinua.

Consulte coa secretaría do Colexio Ludy o custe do servizo.

No presente curso 2021/2022, por mor da COVID-19, non se poden garantir os horarios habituais para a conciliación. Consultar no teléfono ou correo do centro..