MATRÍCULA, ALUMNADO NOVA ADMISIÓN, CURSO 2020/2021


 CURSO 2020 – 2021

Para facer efectiva a matrícula dos vosos fillos/as, tedes que entregar na secretaría do Centro a seguinte documentación:

 

  • Documento de formalización de matrícula debidamente cumprimentado (Anexo III-1).
  • Fotocopia do Libro de Familia (todas as páxinas escritas).
  • Fotocopias DNI/NIE do pai e da nai.
  • Certificado médico do alumno/a no que conste, se procede, calquera tipo de circunstancia que poda afectar á súa vida cotiá: problemas cardíacos, respiratorios, alerxias… Asemade, que indique que está ao día no calendario de vacinas.
  • Certificación da conta bancaria (tamén serve a fotocopia da primeira folla da cartilla). Por esta conta pasaránse os recibos do Seguro Escolar, Material Escolar e Actividades extraescolares.
  • Ficha de actualización de datos cumprimentada.
  • Autorización de toma de material audiovisual e de protección de datos asinada.
  • Autorización de recollida de nenos/as asinada.
  • Pregunta sobre a lingua materna (Educación Infantil).

De non entregala en prazo, entenderase que renuncia á praza solicitada e concedida para o curso 2020 – 2021.

Prazo oficial de matrícula: do 1 ao 10 de xullo de 2020.


Atenderase con cita previa:

981.311.813

coop.ludy@hotmail.com


DOCUMENTOS A CUMPLIMENTAR:

Anexo III

Ficha actualización de datos

Pregunta Lingua Materna 

Protección de datos 

Recollida nenos