HORARIOS ESPELLO

Seguindo as indicacións da Consellería de Educación publicamos os horarios espello, horarios previstos para un posible confinamento dun grupo ou do centro. Con eles traballaremos a través da aula virtual.

Horarios espello