INFORMACIÓN POSITIVO COVID-19

 

 

 

 

Informamos dun positivo por COVID-19 entre o persoal non docente do Centro. Seguindo as pautas do protocolo e en contacto coa Xefatura Territorial determínase que, ao non haber contacto estreito co alumnado nin demais persoal, debemos continuar coa actividade lectiva de maneira normal.  

 

A Dirección