INFORMACIÓN MEDIDAS COVID-19

Informamos de que o alumnado que conviva cun caso sospeitoso de COVID-19, desde o momento en que a ese caso se lle solicite unha proba PCR e até a constancia do resultado negativo nesa ou en vindeiras probas, non poderá asistir ao centro. Esto repercute, por exemplo, nos irmáns doutros alumnos que teñan programada a realización dunha PCR.

 

A Dirección