PLAN DE LECTURA 2021/22

Esta é a listaxe de libros de lectura recomendados e obrigatorios  do Plan de Animación á Lectura do centro para o presente curso académico. Os alumnos de Primaria deberán traer os libros obrigatorios corrrespondentes ao segundo trimestre á volta das vacacións de Nadal. 
Moitas grazas.


A Dirección.

Libros lectura 2021 22.docx (1)