AXUDAS Necesidades Específicas de Apoio Educativo.

Informamos aos pais/nais do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, que sairon publicadas as axudas para o curso 2019-2020.

A solicitude tedes que facela mediante formulario on-line, a través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html no apartado "Trámites e servicios", e deberá ser impresa, cumprimentada e presentada no Centro de Estudos.

Dado que, para as axudas de reeducación pedagóxica e/ou linguaxe, temos que acompañar a solicitude dunha certificación de Inspección Educativa. O prazo de presentación da documentación no Colexio remata o venres 20 de setembro de 2019.

                                                                                                                                 A Dirección.