CONFIRMACIÓN DÍAS DE LIBRE ELECCIÓN

Confirmados os días, non lectivos, de libre elección, solicitados polo Colexio.

Polo tanto confírmase definitivamente que non haberá clase:

20 de marzo e

30 abril