SOLICITUDE DE PRAZA, AMPLIACIÓN DO PRAZO

Seguindo a Orde do 13 de marzo de 2020

“Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes”

Para calquera dúbida:

Cpr.ludy@edu.xunta.es
981311813