INFORMACIÓN PARA CONSULTAR AS NOTAS DA 2ª AVALIACIÓN

O vindeiro venres 3 de abril publicaranse as calificacions do segundo trimestre, ás 16:00 horas, na aplicación ABALAR da Xunta de Galicia. Dita aplicación permite ás familias consultar a información do alumnado a través dun dispositivo móbil.

Aconsellámosvos que a descarguedes antes do 3 de abril. 

Seguindo as instruccións da Consellería, só se poderá avaliar cos datos do rendemento do alumnado ata o 13 de marzo.

Enlace para descargar o aplicativo ABALAR:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil