DEVOLUCIÓN E RECOLLIDA DE MATERIAL

NORMAS DE DEVOLUCIÓN E RECOLLIDA DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR DO CURSO 2019/2020

 

-Todo o alumnado matriculado neste Centro no curso 2019-2020, desde Educación Infantil 3 anos a 6º de Educación Primaria, virá recoller as súas pertenzas nas datas e horas sinalados.

-O alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria devolverá os libros do fondo de libros así como os libros que queiran doar para o fondo, nas mesmas datas e horas sinalados.

 

-Instrucións para acudir ao Centro:

         -Respectar as normas de entrada que se vos indiquen.

         -Acudir con mascarilla e manter o distanciamento co resto das persoas.

         -Esperaráse a quenda de entrada ao Centro na beirarrúa, xa que as entradas serán individuais. Recoméndase que acuda un só membro da unidade familiar.

        

En caso de non asistir na data e hora fixada, o titor poñerase en contacto telefónico coas familias para marcar outra data e hora.


 

DÍAS E HORAS PARA A RECOLLIDA E ENTREGA DO MATERIAL

1º EDUCACIÓN PRIMARIA                XOVES 28 de MAIO

 

Entrada pola porta da súa aula

 

09:30 a 10:30 – de Akhloufi Rahaoui a Domínguez Rey

11:00 a 12:00 – de García de Oliveira a Villalba Iglesias


 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA                LUNS 1 de XUÑO

 

Entrada pola porta de 1º de EP

 

09:30 a 10:30 – de Alepuz Capote a Domínguez Rey

11:00 a 12:00 – de Fernández Nogueira a Varela Vila


 

 

 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA                VENRES 29 de MAIO

 

Entrada pola porta de 1º de EP

 

09:15 a 10:15 – de Allalí Jabri a Conchado Conchado

10:30 a 11:30– de Demaya Molina a García Marcial

11:45 a 12:45 – de García Montoya a Ochog Sanaguaray

13:00 a 13:45 – de Pena Puentes a Yáñez Rodríguez


 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA                MARTES 2 de XUÑO

 

Entrada pola porta da súa aula

 

09:15 a 10:15 – de Barreira Rodríguez a Evia Soto

10:30 a 11:30 – de Fuertes García a Iglesias Vecino

11:45 a 12:45 – de López Villar a Quevedo Soto

13:00 a 13:45 – de Rodríguez Mato a Villalba Iglesias


 

 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA                    MÉRCORES E XOVES 3 e 4 de XUÑO

 

Entrada pola porta da súa aula

 

MÉRCORES 3

09:30 a 10:30 – de Allalí a Balde Jau

10:45 a 11:45 – de Bouza Bértalo a Cotovad Otero

12:00 a 13:00 – de Cubero Vásquez a Jiménez Camacho

 

XOVES 4

09:30 a 10:30 – de Liao a Martínez Couto

10:45 a 11:45 – de Muíños Jiménez a Rivas Rodríguez

12:00 a 13:00 – de Rodríguez Campelo a Zamfir


 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA                VENRES 5 de XUÑO

 

Entrada pola porta de Educación Infantil 3 anos

 

09:15 a 10:15 – de Balbás Gonzales a Díaz-Robles Pazos

10:15 a 11:15 – de Domingo Trasmonte a García Varela

11:15 a 12:15 – de González Cabaleiro a Moldes Vidal

12:15 a 13:00 – de Muñoz Mahdadi a Romero Leira


 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 ANOS        LUNS 8 de XUÑO

 

Entrada pola porta da súa aula

 

09:30 a 10:30 – de Acevedo Novo a Díaz-Robles Pazos

10:30 a 11:30 – de Fernández Rodríguez a Jiménez Rodríguez

11:30 a 12:30 – de Lago Rodríguez a Martínez González

12:30 a 13:30 – de Mogildea Cabanas a Quijano Cárdenas

16:00 a 17:15 – de Rodríguez Barros a Vásquez Díaz


 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS        MARTES 9 de XUÑO

 

Entrada pola porta de Educación Infantil 3 anos

 

09:30 a 10:30 – de Acevedo Novo a Candocia Sixto

10:30 a 11:30 – de Domingo Trasmonte a García Muíños

11:30 a 12:30 – de Gómez Silveira a Monteiro Romalde

12:30 a 13:30 – de Novo Brea a Rodeiro Alzate

16:00 a 17:00 – de Rodríguez Cevallos a Sedes Martínez

17:00 a 18:00 – de Soto Arrebola a Vázquez Cornide


 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 ANOS        MÉRCORES 10 de XUÑO

 

Entrada pola porta de Educación Infantil 3 anos

 

09:30 a 10:30 – de Abdelouahabi Pedreira a Cal Pedreira

10:30 a 11:30 – de Castro Fernández a El Amraoui

11:30 a 12:30 – de Embade Rivera a Martín Fernández

12:30 a 13:30 – de Martínez Dopico a Muñoz Mariño

16:00 a 17:00 – de Prieto Ferreño a Rejo Painceiras

17:00 a 18:00 – de Rivas Carnero a Vigier López