Período de adaptación. 4º Ed. Infantil (3 anos)

Informamos de cambios respecto ao período de adaptación, cinguíndonos á Orde de calendario da Consellería de Educación.

Na reunión de xuño falabamos dunha adaptación progresiva e por grupos para que fose máis individualizada. Desde o centro séguenos parecendo a mellor maneira de adaptarse. Esta circular é para informar de que a partir do día 8 de setembro os vosos pequenos e pequenas, se así o decidides, poden facer uso de todo o horario completo do colexio (9:00 – 13:50).

Non obstante, o día da reunión: martes 6 de setembro ás 16:30 (entrada pola porta da aula, rúa Ourense), abordaremos este tema con máis detalle, resolvendo as vosas dúbidas.

PROPOSTA DO CENTRO PARA A ADAPTACIÓN:

  • 8 e 9 de setembro: 10:00 – 11:00
  • 12, 13 e 14 de setembro: 10:00 – 12:00
  • 15 e 16 de setembro: 9:00 – 12:00
  • A partir do 19 de setembro: 9:00 – 13:50

Un cordial saúdo. A titora.