Libros de Lectura do Plan Lector


Adxuntamos a listaxe correspondente aos libros de lectura do Plan Lector do centro para o presente curso académico. Os alumnos de Primaria deberán traer os libros de lectura obrigatorios á volta das vacacións de Nadal ( o 10 de xaneiro).