RESERVA DE PRAZA PARA 1º DA ESO NO CENTRO DE ADSCRICIÓN “IES CONCEPCIÓN ARENAL”

Moi boas

Comeza o prazo para facer efectiva a Reserva en 1º da ESO no centro de adscrición ao Colexio Ludy, neste caso sería no IES Concepción Arenal.

Este prazo abrangue desde hoxe 16 de xaneiro até o 6 de febreiro.

O alumnado de 6º curso de Primaria levará o anexo correspondente para formalizar dita solicitude. Unha vez cumprimentada entregarase ao mestre/titor. De non entregarse a mesma no prazo establecido o alumno perdería a RESERVA en dito centro.

Cremos que este é o xeito máis cómodo de facelo pero tamén existe a posibilidade de facelo telemáticamente seguindo as instrucións anexas neste artigo.

A dirección.