RESERVA para 1º ESO no centro de adscrición. (IES Concepción Arenal) para o curso 2024-2025.

Todo o alumnado de 6º que presentou solicitude de RESERVA está admitido no centro de adscrición “IES Concepción Arenal”.