O comedor escolar concíbese como unha actividade máis no Colexio Ludy, con carácter pedagóxico e formador nos hábitos alimenticios e hixiénicos así como coas normas de convivencia na mesa.

Mensualmente proporciónase a información dos menús preparados e contémplase a posibilidade de calquera necesidade específica do alumnado.

Normas de uso do comedor:

O alumnado usuario do comedor deberá traer un mandilón e un neceser cos enseres propios de hixiene (vaso, cepillo dental e pasta dentífrica).

Menús de Maio