Equipo de Dinamización da Lingua Galega do Colexio Ludy.

Ao abeiro do decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia e do decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, no noso colexio hai un equipo que traballa pola normalización e dinamización da nosa lingua en todos os ámbitos da comunidade escolar.

Coordinador:

  • Manuel Bouza Faralo

Compoñentes:

  • Raquel Pérez Rey
  • Elena Ramos Breijo
  • Xil López Sánchez
  • Espazo Dinamizador en marcha

    Con esta nova reforma da web do noso centro abrimos as novas do equipo que cremos serán moitas e moi entretidas neste novo curso 2022/23.